RAAD VAN TOEZICHT

 

SPOG werkt volgens de "Code Goed Bestuurā€¯.

Deze code kent een aantal gedragsregels voor bestuurders en toezichthouders.

De "Code Goed Bestuur" moet eraan bijdragen dat er een duidelijk onderscheid is tussen de beslisser(s) en de toezichthouders.

 

De stichting kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het CvB bestaat uit 3 directeur-bestuurders (2 FTE) die op veel zaken volledig zijn gemandateerd; de Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol.

 

In de Raad van Toezicht hebben vijf personen zitting. De Raad van Toezicht wordt samengesteld op voordracht van de G.M.R, de gemeenteraad en de Raad van Toezicht zelf.

 

Stichting Primair Onderwijs Groesbeek werkt sinds november 2011 volgens het model van de bestuurder en Raad van Toezicht.

CONTACTGEGEVENS

Raad van Toezicht SPOG

Bredeweg 68
6562 DG Groesbeek

Postbus 68
6560 AB Groesbeek

T. (024) 3662260

raadvantoezicht@spog.nl 

www.spog.nl