MANAGEMENT

  • De locatiedirecteuren van de scholen zijn eerste aanspreekpunt op de scholen. Zij zijn verantwoordelijk op alle beleidsterreinen zoals personeel, onderwijs, huisvesting en financiën. Ook sturen zij de kwaliteit en verbindende kracht. Voor het managementteam geldt precies hetzelfde, maar dan op stichtingsniveau.

    Daarnaast wordt van het managementteam verwacht dat zij de locatiedirecteuren niet alleen planmatig aanstuurt, maar ook ontwikkelgericht leiding geeft.

    Het schoolspecifieke beleid wordt ingekleurd door de schooldirectie, team, ouders, en medezeggenschapsraad van de afzonderlijke school. De inhoud van dit beleid is gebaseerd op de door het bestuur vastgestelde kaders.

     

JAARVERSLAGEN SPOG

Jaarverslag 2015. hier 


Jaarverslag 2016. hier

 

Jaarverslag 2017. hier

MANAGMENTTEAM SPOG

Muriël van Bergen

contactpersoon: financiën

Edgar van den Bosch

contactpersoon: personeel & facilitair

Henriët Rosman

contactpersoon: onderwijs